SERVET-İ FÜNUN VE FECR-İ ATİ ESERLERİ PDF KİTAP İNDİR

0

SERVET-İ FÜNUN VE FECR-İ ATİ ESERLERİ

 

 

SERVET-İ FÜNUN VE FECR-İ ATİ ESERLERİ PDF KİTAP İNDİR , 1869 yılında Recaizade Mahmut Ekrem önderliğinde kurulmuş olan ve “fenlerin zenginliği” anlamına gelen Servet-i Fünun dergisi çevresinde eserler veren popüler yazarların en bilindik eserleri verilmiştir.

Dönemin başlıca yazarları: Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Halid Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın

Dönemin diğer yazarları: Süleyman Nazif, Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Siret Özsever, Celal Sahir Erozan, Safveti Ziya, Faik Ali Ozansay, Ali Ekrem Bolayır

Dönemin bağımsız yazarları: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Eserleri Pdf Kitap İndir de Fecr-i Ati’nin Edebiyat-ı Cedide’ye tepki olarak doğan bir akım olduğu savunulmuştur. Fecr-i Ati batıdaki benzerlerinde olduğu gibi belli ilkeler çevresinde birleşen bir yazın topluluğu biçiminde ortaya çıkmıştır. 1908 özgürlük bildirisiyle Servet-i Fünun dergisinin çevresinde toplanan gençlerin açtığı bu çığır; en fazla “Fransız sembolizmi” üzerinde çalışarak Ahmet Haşim gibi büyük bir şairin doğmasına olanak hazırlar..

 

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Eserleri Pdf Kitap İndir eserlerine örnek:

RUBAB-I ŞİKESTE: Tevfik Fikret; şiir kitabı; Serveti Fünun dönemindeki yazdığı hem biçim hem muhteva bakımından yeni olan şiir kitabıdır…

HALUK’UN DEFTERİ: Tevfik Fikret; şiir kitabı; oğlu Haluk’un kişiliğinden öğütler verdiği şiir kitabıdır…

ŞERMİN: Tevfik Fikret; şiir kitabı; hece ölçüsü ile çocuklara yazdığı şiir kitabıdır…

FERDA: Tevfik Fikret; şiir; gençlere seslendiği şiiridir…

SİS: Tevfik Fikret; şiir; İstanbul’a nefretini dile getirdiği ilk ve tek şiiridir. Şiirinde İstanbul’u “ Fahişe bir kadına “ benzetmiştir…

TARİH-İ KADİM: Tevfik Fikret; şiir; kutsal edilen her şeyi reddettiğini anlatan şiiridir…

BİR LAHZA-İ TAAHHUR: Tevfik Fikret; şiir; II. Abdülhamit’e nefretini anlattığı şiiridir…

DOKSANBEĞE DOĞRU: Tevfik Fikret; şiir; hayal kırıklarlılarını ele aldığı şiiridir…

TAMAT: Cenap Şehabettin; şiir kitabı; “ Saçma söz “ anlamındadır, yeni tarzdaki şiirleridir…

ELHAN-I ŞİTA: Cenap Şehabettin; şiir; şiirinde kış manzaralarından söz etmiş, okuyucularına karın yağışını hissettirmiştir…

TİRYAKİ SÖZLE: Cenap Şehabettin; özdeyişlerini içeren önemli bir eserdir…

EVRAK-I EYYAM: Cenap Şehabettin; makale…

HAC YOLUNDA: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…

SURİYE MEKTUPLARI: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…

AVRUPA MEKTUPLARI: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…

AFAK-I IRAK: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…

KÜÇÜK BEYLER: Cenap Şehabettin; oyun…

KÖREBE: Cenap Şehabettin; oyun…

YALAN: Cenap Şehabettin; oyun…

AŞK-I MEMNU: Halit Ziya Uşaklıgil; roman; “ Yasak aşk “ anlamındadır. Türk edebiyatının batılı anlamda ilk romanlarındandır. Roman “ kıskançlık “ teması üzerine kurulmuştur…

MAİ VE SİYAH: Halit Ziya Uşaklıgil; roman; batılı anlamda ilk romanlardandır.” Mai “ roman kahramanının hayallerini “ Siyah “ ise hayallerinin yıkılışını anlatan sembolik ifadelerdir…

 

 

 

İNDİRME LİNKLERİ

 

LİNK 1

 

LİNK 2

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.